top of page
17911691687461232.jpg

LEGATO

Ambulante praktijk voor psychotherapie

Tijdelijke aanmeldstop

Home: Welkom
Home: Informatie
IMG_3943.HEIC

Psychotherapie en een 'goei tas koffie'

Als je op deze webpagina bent terechtgekomen, dan is dat waarschijnlijk met een reden gebeurd. Misschien zit je wel met een aantal vragen. Of zijn er gebeurtenissen die je wakker houden. Soms ontmoet ik mensen die met stukjes verhaal zitten die ze niet zomaar aan iemand willen of kunnen toevertrouwen. Ik maak graag tijd voor je vrij om met aandacht aanwezig bij jou te zijn. Hoe psychotherapie kan werken, leg ik verder op deze webpagina uit. Alleszins, je mag jezelf uitnodigen om tijd voor jezelf te nemen en aan de slag te gaan met de zaken in je leven die je belangrijk vindt. Ik ben graag een deelgenoot van jouw persoonlijke reis. Met een tas koffie, dat kan :).


*Ik ben zelf Lactose intolerant. Dus, mocht je dat ook zijn: er staat een veilig busje melk in de koelkast.

17898130855680581.jpg

(M.Sc.) Klinisch orthopedagoog gespecialiseerd in psychotherapie (visumnr: 377044)

Dario is mijn naam. Op 2 december 1986 werd ik samen met mijn tweelingbroer Massimo geboren, 2 maanden te vroeg. De weg die ik moest afleggen, beloofde een hobbelig en toch zeer dankbaar en levensrijk parcours te worden. Er is ook nog Roberto. Onze oudere broer. Als de oudste van 3, ging hij ons dapper voor.


Op de dag van vandaag leef ik meestal in een soort van flow. Ik heb er echter hard voor moeten werken. En, dat doe ik nog steeds. Ik word omringd met mensen en muziek. Pianospelen is een rode draad in mijn bestaan. Vandaar de naam van mijn ambulante psychotherapiepraktijk: Legato.

*De foto links heb ik genomen na mijn 2e postoperatieve controle van een succesvolle ICL-implantatie. Nooit eerder heb ik het leven zo helder kunnen zien ;).

Home: Over mij
IMG_3950.jpg

WAAR WERK IK ROND?

Misschien stel je je wel één of meerdere van deze vragen?

Een leven in relaties en leven met mezelf: ‘Wie ben ik?’ ‘Hoe kan ik overbrengen wat ik echt wil overbrengen?’ ‘Hoe kan ik me (weer) veilig voelen in het contact met anderen?’ ‘Hoe word ik (weer) gehoord in mijn partnerrelatie?’ ‘Hoe kan ik mezelf duidelijk maken dat het nu wél (terug) goed met me gaat?’ 'Ik begrijp echt niet hoe -de mens- in elkaar steekt.' 'Waarom moet ik me nu weer zo gedragen?'


Een betekenisvol leven: ‘Is dit het nu voor mij, voor ons?’ ‘Komen mijn talenten op deze plek wel goed tot hun recht?’ ‘Durf ik de sprong wagen?’ ‘Hoe komt het toch dat ik hier over blijf piekeren?’ ‘Is dit de manier waarop ik wil omgaan met wat er me nu overkomt?’ ‘Wat maakt dat ik zo bang ben?’ ‘Ik zou iets meer willen durven doen.’ 'Ik wil nieuwe manieren vinden om om te gaan met de moeilijkheden die ik ervaar.'


Een leven naar waarden: ‘Ben ik de persoon die ik wil zijn?’ ‘Ik zit precies in een slechte film waar ik niet in wil zitten?!’ ‘Is onze partnerrelatie zoals we het zelf willen of leven we naar het voorbeeld van…?’ ‘Ik wil terug naar die ervaring van toen maar dan in het -hier en nu-‘ ‘Wat is dat nu eigenlijk, gelukkig zijn?’

Home: Afbeelding

SOORTEN THERAPIE- HULPVERLENINGS- & WERKVORMEN

“I had people in my life who didn’t give up on me: my mother, my aunt, my science teacher. I had one-on-one speech therapy. I had a nanny who spent all day playing turn-taking games with me.” – Temple Grandin
_______________________________________

cognitieve oplossingsgerichte systeempsychotherapie verbonden met EMDR, psychotraumatologie, en toepassingen uit de cognitieve gedragstherapie, klinische hypnotherapie, schematherapie en Acceptance and Commitment Therapie

18026719030365412.jpg

GEZINS- PARTNER & RELATIEPSYCHOTHERAPIE

"“Love is a verb. Not a permanent state of enthusiasm.” (Esther Perel)

Relaties zijn fascinerend en vaak complex. In de veelheid van elke dag, vergeten we soms te kijken naar elkaars bedoelingen. Vaak willen we gelijkaardige dingen maar is de weg er naartoe nu eenmaal verschillend. In therapiesessies met een gezin of een partnerrelatie liggen er heel wat kansen om elkaar te (her)ontdekken. Om elkaars intenties terug te kunnen zien. Soms is het echter nodig om relaties te herschrijven. Als verschillende wegen mogelijks uit elkaar lopen. Ook dan kan het zinvol zijn om in therapie uit te zoeken hoe het proces van elkaar loslaten of meer ruimte geven ook op langere termijn nieuwe kansen biedt.

17906231785085886.jpg

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE

"The shoe that fits one person pinches another; there is no one recipe for living that suits all cases." (Carl Jung)

Praten met elkaar is een belangrijk onderdeel om te komen tot nieuwe inzichten en ideeën. Het blijft echter niet alleen bij praten. Je leert jezelf stabiliseren aan de hand van korte en eenvoudige oefeningen die een belangrijk verschil kunnen maken. Waar nuttig, wordt er gewerkt met biofeedback.

Mogelijks gaat individuele therapie over een heel specifieke vraag: bijvoorbeeld rond het leren begrijpen en omgaan met een diagnose. Individuele therapie kan ook gaan over vraagstukken die je in je levensloop tegenkomt.

Tussen therapiesessies ga je op de een of andere manier zelfstandig aan de slag met je therapeutisch proces. We zoeken samen naar een manier waarop dit voor jou het best past.

17884029311238851_edited.jpg

EMDR

"The body keeps the score" (Bessel van der Kolk)

Waar er moeilijkheden zijn geweest, liggen er heel wat leerervaringen, krachten en persoonlijke vaardigheden voor het rapen. Soms is het echter niet zo gemakkelijk om te praten over lastige ervaringen. EMDR kan dan een nuttige en dankbare insteek zijn. Waarom? EMDR laat toe om dat wat je niet onder woorden krijgt, toch bruikbaar te laten zijn door je uit te nodigen om je focus te (leren) leggen op de gevoelens en gedachten die je ervaart.


We kijken samen naar de film van een ervaring die voor jou lastig is geweest. Als je er aan toe bent, zoeken we naar kleine stukjes van de film van een lastige ervaring die je parten speelt. We onderzoeken wat elk fragmentje met jouw gevoel, ook met je denken doet. Vervolgens gaan we met elk stukje uit die film aan de slag.


EMDR helpt je om nare fragmenten uit die film niet meer te moeten vermijden. Sterker nog. EMDR helpt je om een lastige gebeurtenis te bekijken vanuit het hier-en-nu. Je (her)ontdekt ervaringen uit die film die je kunnen helpen om dat wat je hebt doorgemaakt als een leerkans in je leven te ervaren. EMDR is per definitie een duidelijke therapeutische behandeling. Geen quick fix, vaak wel een helpende ervaring rijker.

EMDR is een therapeutische behandeling die gebaat is bij een veilige en voorspelbare samenwerking. Dit is een fundamentele voorwaarde.

17862110672072291.jpg

INTERVISIE 

"Success as a therapist is not found in doing something for the client, but rather in being something for the client." (Ili Rivera Walter)

Hulpverleners worden tijdens hun werk met mensen in nood geconfronteerd met persoonlijke thema's. Dat geldt voor ons allemaal. Als collega ben je welkom bij mij om samen de vinger aan de pols te houden. Om te onderzoeken waar jouw krachten liggen. En, om waar nodig op een zorgzame manier samen in de spiegel te kijken.

17894570479197129.jpg

NAH-O

"Suddenly my life became waiting for." (anonymous)

Mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun omgeving worden op een verschillende manier met hetzelfde geconfronteerd. Het leven dat er tot voor kort was, bestaat plotseling niet meer. Sommige mensen met een NAH ervaren kleine problemen die toch een grote impact hebben op hun dagelijks leven. Zij kunnen terecht voor ambulante neuropsychotherapie. Andere mensen met een NAH houden belangrijke neurologische veranderingen over aan het ongeval dat ze hebben overleefd. Zij verblijven dan thuis of in een voorziening voor intensieve dagelijkse zorg. In de beide scenario's zijn daarom ook belangrijke anderen zoals partners, broers en zussen, vrienden,.. meer dan welkom om ondersteund te worden in het omgaan met deze nieuwe realiteit.


We gaan samen opzoek naar de betekenis van het opgelopen hersenletsel in het dagelijkse leven. Vragen zoals identiteit en persoonlijkheid, de levensloop, emoties, gedrag, relaties en seksualiteit passeren ongetwijfeld de revue.


Een NAH-O-werking installeren, vraagt teamwork van en met verschillende disciplines. En dat netwerk proberen we samen zo goed als mogelijk op te bouwen. 

Home: Diensten
54677103-4299-4AFB-AC95-E2EC40F5D7EA.JPG

Psychotherapie is een wederkerig proces. Je zal al snel merken dat ik iemand ben die in gesprek met je wil gaan. Ik stel veel vragen… Omdat ik nu eenmaal niet in je hoofd kan kijken. We beïnvloeden elkaar. En dat maakt dat jij me ook mag bevragen. ‘De klik’ is nu eenmaal een belangrijke factor van een effectieve psychotherapeutische samenwerking.


Psychotherapie is géén vingerknipoplossing. Het proces vraagt zowel van jou als van mij inzet en betrokkenheid. Één ding is zeker: ‘verandering is onvermijdelijk’. Nu ja… Sommige van je vragen kunnen in enkele sessies worden doorgewerkt. Soms heb je ook voldoende met één enkel gesprek. Soms zijn we enige tijd met elkaar onderweg. Alleszins, gaandeweg word ik overbodig ;). Om ervoor te zorgen dat jij zo snel als mogelijk zélf aan het stuur gaat zitten, geef ik wel eens oefeningen mee die je naar je eigen goesting kan inzetten tussen 2 consultaties.


Psychotherapie is een discreet en integer proces. Het beroepsgeheim is strikt. Ik ben getraind en geoefend in het luisteren en het bewaren. Om de kwaliteit van mijn werk hoog te houden, zoek ik wel met regelmaat naar de wijze oren van een supervisor. Ook een supervisor is strikt gebonden aan het beroepsgeheim.


Psychotherapie nodigt ons beiden (of ons meerderen) uit om elkaars tijd te benutten. Om ervoor te zorgen dat iedereen de nodige tijd krijgt, vraag ik om de gemaakte afspraak na te komen. Je mag een consultatie 48 uur op voorhand annuleren. Lukt het je om de een of andere reden niet om dit binnen de 48 uur te doen, dan wordt de sessie alsnog volledig aangerekend.

Een consultatie kan tot maximaal 60 minuten duren. Jij bepaalt wat er op de tafel wordt gelegd. Ook hoelang de consultatie uiteindelijk duurt. Ik volg wat dat betreft jouw tempo en jouw ritme. Al lijkt me het wel fijn om de tijd te gebruiken die er voorhanden is.

*Ja... Mijn slak heeft een naam: Françoise. Ze is een gemotiveerde therapieslak die ons in therapie helpt vertragen en focussen.

Home: Over

TARIEVEN

Voor meer info over geconventioneerde psychologische zorg,

klik hier.

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE

Duur:  60 minuten

Geconventioneerd tarief: €4 of €11

Buiten de conventie: €75

*€4 bij verhoogde tegemoetkoming

PARTNERRELATIE, GEZINS, EN SYSTEEMPSYCHOTHERAPIE

Duur:  60 minuten

Geconventioneerd tarief: €4 of €11

Buiten de conventie: €81.74

*€4 bij verhoogde tegemoetkoming

HUISBEZOEK OF BEZOEK IN EEN WZC OF ZIEKENHUIS

Duur:  60 minuten

Geconventioneerd tarief: €4 of €11

Buiten de conventie: €81.74

*€4 bij verhoogde tegemoetkoming

*KM-vergoeding inbegrepen.

TOELICHTING TARIEVEN

Geconventioneerde zorgverleners zijn in de eerste plaats verbonden aan vastgelegde tarieven voor hun prestaties (individuele sessie, zorgoverleg, groepssessie,…). Bovendien gaan deze zorgverleners akkoord met een aantal afspraken en regels zoals bepaald door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). De tarieven die het RIZIV hanteert, worden jaarlijks geïndexeerd. Deze tarieven kan je hier raadplegen.

In de praktijk betekent dit dat ik zelf enkel het remgeld zal aanrekenen. De 1e consultatie is steeds gratis, tenzij buiten de conventieregeling. In deze 1e consultatie krijg je uitleg over psychotherapie en begeleiding en maken we, in het geval je in aanmerking komt voor geconventioneerde zorg, de nodige documenten op. Na de 1e sessie zijn we in elk geval startklaar voor psychotherapie of begeleiding.

Afhankelijk van jouw situatie betaal je €4 of €11. Het tarief van €4 is enkel van toepassing bij personen met een verhoogde tegenmoetkoming. Contacteer je mutualiteit voor meer informatie hierover en om je te bevragen of deze situatie bij jou van toepassing is.

Home: Lijst
17949954202055879.jpg

VISIE & INTERESSEGEBIEDEN

Voor als je nog wat meer wil lezen...

De naam van mijn praktijk, Legato, drukt symbolisch uit waar mijn praktijkvoering voor staat. Legato is een Italiaans concept uit de muziek en kan je vertalen als ‘verbinden' of ‘verenigen’. Stel je voor, je bespeelt een instrument. Als je legato speelt, dan doel je op het naadloos aan elkaar verbinden van een opeenvolging van noten. Je wil je instrument laten zingen, op een vloeiende manier. Dit stukje metafoor introduceert meteen een aspect waar ik als persoon veel waarde aan hecht: het (concreet) opzoeken van bestaande, nieuwe of zelfs oude verbindingen met dat wat jou omringt. Ongeacht de tocht die we samen mogelijks aangaan, staan relaties centraal. Ik wens het je toe dat je in onze samenwerking kan zien dat we zelf Legato met elkaar in dialoog gaan. We hebben oor voor wat we elkaar toevertrouwen en we zien en beschrijven concreet welke inspanningen je (al) realiseert in het zoeken naar dat wat er voor jou werkt. Misschien helpt de metafoor van het autorijden ook. Als je zelf aan het stuur zit, dan zie je jezelf rustig en comfortabel rijden terwijl je zelf de nodige handelingen treft om in een vloeiende beweging te rijden, ook al moet jij of je auto schakelen naar een hogere versnelling.


De therapieschool die ik volg (cognitieve oplossingsgerichte systeempsychotherapie) heeft oog voor zowel je heden, zeker je toekomst en waar nodig elementen uit je verleden. Mijn psychotherapeutische grondhouding wordt vaak beschreven als warm, helder en doordacht. Ervaring leert me dat de puzzel van jouw verhaal langzaam maar zeker wordt gelegd. Verandering, is onvermijdelijk.

Inhoudelijk ben ik geïnteresseerd in stemmingsklachten (sombere gedachten, depressieve episoden), stress en burnout, autismespectrumstoornissen, angst en gezins-, partner- en relatietherapie. Ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen terecht voor een neuropsychotherapeutische behandeling, begeleiding en follow-up. Voor neuropsychologisch onderzoek verwijs ik door naar collega’s die zich toeleggen op psychodiagnostiek. Verder wil ik mezelf toeleggen op het begeleiden van ouders die geconfronteerd worden met de gevolgen van een gecompliceerde zwangerschap, geboorte en neonatale periode. Werken via een positieve gedragstherapeutische en oplossingsgerichte systeemtheoretische invalshoek geniet naast het uitzetten van een multidisciplinaire werking mijn voorkeur.

Ik ben gedragswetenschappelijk geschoold wat maakt dat ik veel belang hecht aan een theoretisch onderbouwde manier van denken en handelen. Het begeleiden en ondersteunen van mensen blijft echter maatwerk. Ervaring leert me dat het belangrijk is om, waar dit nodig is, samen zorg te maken. Intussen heb ik een samenwerking opgebouwd met een aantal zorgpartners in de regio Tienen - Leuven:

Home: Over therapie
18069505195177112.jpg

VEELGESTELDE VRAGEN

Home: FAQ

MET WELKE DOELGROEPEN WERK IK?

Voor individuele sessies richt ik me tot personen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zie ik enkel in het kader van een gezinstherapeutische vraag. Ik bied geen individuele psychotherapie aan voor jongeren jonger dan 18 jaar.

Er zijn geen exclusiecriteria. Waar nodig werk ik samen met verschillende partnerorganisaties en (zelfstandige) collega's. Het ligt in mijn aard om multi- en interdisciplinair samen te werken. Steeds met een strikte toepassing van het beroepsgeheim.

*Voor meer info over het beroepsgeheim, klik hier.

HOE ZIT HET MET DE TERUGBETALING VAN CONSULTATIES?

Geconventioneerde psychologische zorg wordt in een ruime mate terugbetaald. Er zijn 2 zorgfuncties:

  • de generalistische ELP-functie die rechtstreeks toegankelijk is.

    • Max. 8 sessies per jaar met vergoeding van het remgeld.

  • de gespecialiseerde ELP-functie die enkel toegankelijk is na advies (via functioneel bilan) van een arts (huisarts/psychiater) en een eerstelijnspsycholoog / orthopedagoog.

    • Max. 20 sessies per jaar met vergoeding van het remgeld.

Niet iedereen kan op dit moment geconventioneerde psychologische zorg bekomen. Er zijn een aantal criteria die we als klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen moeten hanteren om dit te bepalen.

Indien je niet in aanmerking komt voor geconventioneerde psychologische zorg, betalen de meeste mutualiteiten consultaties verstrekt door klinisch orthopedagogen in een beperkte mate terug.

WAT ALS IK DE CONSULTATIE ALSNOG NIET KAN BIJWONEN?

Indien je de sessie niet 48u op voorhand annuleert, reken ik de volledige sessie aan. Deze sessie wordt dan niet terugbetaald door het RIZIV of de mutualiteit.

WAT WEL? WAT NIET?

Legato is een praktijk voor ambulante psychotherapeutische begeleiding en behandeling. Psychotherapie behoort tot een specialisatie binnen de klinische psychologie. De uitvoering van psychotherapie is door de wet geregeld. Beoefenaars van de psychotherapie moeten bijgevolg beschikken over een welbepaalde basisopleiding en afgeronde vierjarige erkende psychotherapie-opleiding. Klik hier voor meer informatie.


Tijdens psychotherapeutische behandelingen wordt het proces waar nodig ondersteund met op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd vragenlijst- en observationeel onderzoek in functie van het bekomen van een zo helder en hanteerbaar klinisch beeld van specifieke vragen en klachten. Er wordt er geen (neuro)psychodiagnostisch werk gedaan in functie van het bekomen van een specifieke psychologische of psychiatrische diagnose. Voor dat laatste werk ik nauw samen met het Supportteam Tienen.


Het beroepsgeheim is een heilige graal. Informatie met derden wordt enkel gedeeld met jouw expliciete toestemming.

EEN KLINISCH ORTHOPEDAGOOG, WAT IS DAT?

Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen worden tegenwoordig vaak in één adem uitgesproken. We staan beiden in voor de psychodiagnostiek, de begeleiding en behandeling van psychische moeilijkheden. De doelgroepen en vragen waar we mee aan de slag gaan, komen grotendeels overeen.

In het verleden was het zo dat klinisch psychologen zich eerder richtten op het bieden van psychologische zorg in de context van ziekte en gezondheid. Klinisch orthopedagogen waren vooral bekend met het bieden van psychologische zorg bij mensen met een beperking en hun omgeving, kinderen met specifieke noden en hun omringend gezinssysteem.

Tegenwoordig zijn beide disciplines actief in een brede waaier van vragen en verhalen. Ook als het gaat over de psychologische en pedagogische diagnostiek, begeleiding en de behandeling van infants, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die moeilijkheden ervaren. Dit in het dagelijks functioneren in één of meerdere domeinen van het leven, bijvoorbeeld op het vlak van: emoties, gedrag, cognitie, relaties, lichamelijke klachten en moeilijkheden met het leren en het ontwikkelen.

Wil je je meer inlezen in het huidige competentieprofiel van klinisch orthopedagogen? Klik dan hier.

WAT IS EEN VISUMNUMMER?

Een visumnummer is als het ware een license to practice. Enkel houders van een visumnummer mogen in België een gereglementeerd en erkend gezondheidszorgberoep uitoefenen. In dit geval de klinische orthopedagogiek.

​Visumnummer klinisch orthopedagoog: 377044

(!) Er zijn collega's actief met een andere achtergrond dan de klinische psychologie of orthopedagogiek én een afgeronde erkende counseling en/of psychotherapie-opleiding. Zij beoefenen op een kwaliteitsvolle en wettelijk erkende wijze psychotherapie.

Ingang therapiekamer.JPG

CONTACT

(!) Aanmeldstop

Er kunnen momenteel geen nieuwe aanmeldingen worden onthaald. Zodra dit terug mogelijk is, lees je dit hier.

Ik geef toestemming om deze gegevens elektronisch worden bewaard voor de gevraagde hulpverlening.
Ik geef toestemming om met de verwijzende arts en betrokken hulpverlener af te stemmen.

Bedankt voor de inzending!

Home: Contact
bottom of page